Ochrana osobních údajů

Vysoce si ceníme lidského soukromí, a proto se o osobní údaje klientů náležitě staráme. Veškeré vaše soukromé údaje přechováváme v naprostém bezpečí, takže si můžete být jisti, že si je nikdo jiný nebude moci zobrazovat či upravovat. To se týká jak osobních údajů, tak údajů o vaší aktivitě na portálu Fruugo.

Fruugo zaručuje, že nikdy nebude sdělovat vaše údaje třetím osobám. 

Protože Fruugo je globální nákupní portál a objednávky vyřizují jednotliví prodejci, musíme konkrétnímu prodejci poskytnout určité údaje, aby mohl zásilku s objednávkou odeslat.

Fruugo vás nikdy nebude v e-mailové komunikaci žádat o sdělení uživatelského jména ani hesla. Taktéž vás nebudeme žádat o sdělení osobních údajů, čísla platební karty, třímístného bezpečnostního kódu (CVV/CVC), rodného čísla nebo jiných osobních údajů. Může se stát, že v budoucnu obdržíte e-mailové zprávy, které vyvolávají zdání, že byly odeslány z portálu Fruugo, avšak ve skutečnosti budou falešné. Takové podvodné e-maily někdy adresáta vyzývají, aby v odpovědi zaslal například přihlašovací nebo jiné soukromé údaje. Za žádných okolností své přihlašovací údaje nikomu nesdělujte, neboť hrozí, že vám budou zcizeny a zneužity k podvodnému jednání.

Důrazně vám doporučujeme uložit si přihlašovací údaje k portálu Fruugo na bezpečném místě a nikomu je nesdělovat. Pokud máte podezření na zneužití nebo e-mailový spoofing, obraťte se neprodleně na zákaznickou podporu Fruugo na e-mailovou adresu help@Fruugo.com.