Vrácení zaplacené částky a doba zpracování

Jakmile prodejce obdrží vrácené zboží a ověří, že všechny položky vyhovují výše uvedeným pokynům, obdržíte e-mailem potvrzení, že bylo vrácené zboží přijato. Bezprostředně poté Fruugo zahájí zpracování vratky finanční částky za položky, které jste vrátili.

Původní cena za dopravu zboží, kterou jste uhradili za doručení objednávky, vám bude vrácena tehdy, jestliže vracíte veškeré položky objednané u příslušného prodejce. Pokud jste si například objednali 3 produkty u prodejce X a 2 produkty u prodejce Y a nyní si přejete vrátit prodejci X všechny 3 produkty, vrátíme vám poštovné, které jste zaplatili za dodávku produktů objednaných od prodejce X. Pokud vracíte jen část objednávky, původní částka poštovného se nevrací, aby bylo možné pokrýt náklady prodejce na poštovné a balné.

Vrácení zaplacené částky bude provedeno shodným způsobem platby, jaký jste využili při nákupu zboží. Například pokud jste zboží hradili platební kartou, bude vrácená částka poukázána na platební kartu. Pokud jste k platbě využili online převod z bankovního účtu, bude vratka poukázána na bankovní účet. Dostupnost částky na vaší platební kartě nebo bankovním účtu závisí zejména na tom, jak rychle vaše banka operaci zpracuje. Tento proces může trvat 5 až 30 obchodních dní.