Vracení produktů

Snažíme se, abyste vždy obdrželi veškeré objednané produkty, a to přesně podle přání. Pokud byste však dostali neúplnou objednávku, nebo nejste se zbožím spokojeni z jiného důvodu, můžete prodejci vrátit celou objednávku nebo kterékoli její položky a získat celou zaplacenou částku za příslušné položky zpět.

Upozorňujeme, že zboží se vrací prodejci, NIKOLIV na adresu portálu Fruugo. Za zboží došlé na jakoukoli adresu portálu Fruugo nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

Určité produkty zakoupené na portálu Fruugo nelze vrátit. Jsou to tyto kategorie produktů:

  • zboží vyrobené na míru nebo na zakázku podle vašeho přání 
  • zboží, které rychle podléhá zkáze, například čerstvé ovoce, řezané květiny 
  • hermeticky uzavření zboží, které po otevření není možno vrátit ze zdravotních či hygienických důvodů, například líčidla, spodní prádlo, piercingové šperky 
  • zabalené zvukové či obrazové nahrávky nebo počítačový software, pokud byly otevřeny
  • noviny, časopisy a jiná periodika

Pokud nevíte jistě, zda je možné určitý produkt vrátit, přihlaste se k uživatelskému účtu Fruugo a zadejte dotaz. Pokud potřebujete pomoc s vytvořením účtu nebo zadáním dotazu přejděte na část Jak zašlu dotaz na konkrétní objednávku?

Se zbožím, které hodláte vrátit, zacházejte opatrně. Veškeré vrácené zboží musí být ve stavu vhodném k opětovnému prodeji, Musí být nepoužité a nenošené s originálními visačkami a v původním obalu. Zodpovídáte za náležité zabalení zboží tak, aby se při zpáteční přepravě nepoškodilo.

Pokud u vrácené objednávky nedodržíte tyto podmínky, může být zboží odmítnuto a zasláno zpět, nebo vám může být nabídnuto vrácení snížené částky.

Oznámení o vrácení zboží

Na registraci vrácení zboží máte lhůtu 14 dní od jeho obdržení. K tomu vám doporučujeme použít kontakt na prodejce prostřednictvím uživatelského účtu Fruugo. Postup najdete výše.

Zboží je nutno prodejci vrátit v souladu s jeho podmínkami pro vrácení zboží, a to bez zbytečného odkladu a nikdy později než 14 dní poté, co jste nám oznámili zrušení.

Pokud si přejete objednávku nebo některé produkty z objednávky vrátit, přihlaste se k uživatelskému účtu Fruugo kliknutím na následující odkaz:

https://www.Fruugo.cz/help

Objednávku, kterou hodláte zrušit, vyberete kliknutím na „dotaz na objednávku“ a v rozbalovací nabídce kliknete na „Chci objednávku vrátit“. 

Prodejce vám zašle přesné pokyny ke způsobu odeslání vráceného zboží. Neodesílejte zboží dříve, než takové pokyny obdržíte. 

Zasílání zboží zpět prodejci

Pokud vracíte produkty několika prodejcům, musíte je roztřídit a zaslat na správné adresy těch prodejců, kteří vám je původně zaslali. 

Důrazně vám doporučujeme využít doporučenou zásilku (a u zobží vysoké hodnoty i pojištění), neboť ani portál Fruugo, ani prodejce neodpovídají za případnou ztrátu zásilky během přepravy.

Ponechejte si potvrzení o podání zásilky do přepravy, abyste se v případě ztráty zásilky mohli prokázat dokladem, že jste ji odeslali.


Vrácení zaplacené částky

Částka vám bude vrácena do 14 dní od okamžiku, kdy prodejce obdrží zboží zpět. Po doručení zboží prodejci a jeho přijetí vám zašleme e-mailovou zprávu. Pokud prodejce navrhl, že si zboží vyzvedne, bude vám částka vrácena do 14 dní od zrušení smlouvy.

Pokud jste produkty, které hodláte vrátit, neobdrželi poškozené nebo ve vadném stavu, zasíláte zboží zpět prodejci na své vlastní náklady. 

Pokud vracíte všechny položky od určitého prodejce, vrátíme vám veškeré náklady na odeslání, které jste zaplatili za původní dodávku. Pokud si sjednáte nestandardní způsob přepravy, vrátíme vám pouze náklady na nejlevnější standardní způsob přepravy. 


Poškozené nebo vadné zboží

Pokud obdržíte poškozené, zničené nebo vadné produkty, zadejte dotaz a přiložte co nejvíce dostupných údajů o poškození a snímky nebo videa, která poškození dokumentují.

Obvykle budete požádáni o zaslání poškozených produktů zpět prodejci, avšak v některých případech prodejce nebude zaslání zboží zpět požadovat. Poté, co prodejce zboží obdrží zpět, zašle vám náhradní produkt. Pokud zboží nelze vyměnit nebo si přejete objednávku zrušit, vrátí vám plnou částku.

Také vám budou kompenzovány přiměřené náklady na zpětné odeslání poškozeného zboží. Pokud prodejce k produktu nemůže zajistit štítek pro bezplatné vrácení zboží, dostanete pravděpodobně pokyn, abyste poškozené zboží zaslali zpět prodejci a poté, co se prokážete potvrzením o zaplacení poštovného, vám toto poštovné bude vráceno.

Pokud je vnější obal zboží při přejímání u vás zjevně poškozen a máte podezření, že produkt je poškozen rovněž, můžete buď odmítnout zásilku převzít, nebo zboží přijmout a při přebírání uvést, že je poškozené. V každém případě se poté obraťte na zákaznickou podporu Fruugo.


Odmítnutí převzetí zásilky

Pokud odmítnete převzít celou zásilku nebo její část (v případě, že produkty nebo obal nejeví známky poškození ani vady), budete pravděpodobně hradit poštovné. Od následně vrácené částky za zboží vám může prodejce odečíst případné poplatky za vrácení. Podobně se postupuje v případě, že přepravce učinil pokus o doručení zásilky a adresát si následně nevyzvedl zásilku uloženou v zařízení doručovatele.