Celní poplatky

Výpočet daní a celních poplatků se řídí podle hodnoty objednávky a podle hranice pro uplatňování osvobození od zdanění zboží zasílaného do země určení.

Fruugo tyto poplatky nijak neovlivňuje a nemá náležité informace k tomu, aby vám sdělila jejich výši, neboť celní a daňové předpisy se v jednotlivých zemích liší. Další informace o aktuálních sazbách těchto poplatků vám sdělí celní úřad v příslušné zemi.

Upozorňujeme, že zásilky zasílané mezi jednotlivými členskými zeměmi EU jsou osvobozeny od cla.

Do přibližné doby dodání se nezapočítává čas nutný k proclení zásilky na příslušném úřadě, který nemůže portál Fruugo ovlivnit.

Upozorňujeme, že po zrušení nebo vrácení objednávky vám nebudou vráceny celní poplatky.  

Pokud objednávku zrušíte odmítnutím převzetí celé zásilky nebo její části, bude objednávka vrácena odesílateli. Vrácení zaplacené částky za produkt bude provedeno až poté, co prodejce vrácenou zásilku obdrží.

Celní a manipulační poplatky spojené s doručením jdou k tíži zákazníka. Pokud však vaše objednávka podléhá clu, můžete se v této věci obrátit na portál Fruugo a požádat o jeho úhradu.

Upozorňujeme, že pokud vracíte zboží a očekáváte jeho úhradu až poté, co jste obdrželi úhradu celních poplatků, nebudeme moci vám vrátit částku vyšší, než jste původně za zboží zaplatili. Pokud u celního úřadu ve své zemi hodláte žádat o vrácení DPH, vystavíme vám doklad o vrácení zboží.