Doba dodání

Produkty zasílají jednotliví prodejci portálu Fruugo, kteří mají sídlo v evropských i mimoevropských zemích. Doba dodání a cena za dodání se liší podle sídla prodejce, země určení a zvoleného způsobu dodání.

Fruugo nabízí dvě možnosti dodání: standardní a expresní. Všichni prodejci nabízejí možnost standardního dodání a někteří prodejci nabízejí také možnost expresního dodání.

  • Standard – vnitrostátní standardní dodání trvá přibližně 2–5 obchodních dnů od odeslání, mezinárodní standardní dodání trvá přibližně 5–14 obchodních dnů od odeslání. Služba sledování zásilky a potvrzení dodání nejsou obvykle u standardního dodání k dispozici.
  • Express – vnitrostátní expresní dodání trvá přibližně 1–2 obchodní dny od odeslání, mezinárodní expresní dodání trvá přibližně 3–7 obchodních dnů od odeslání. U expresního dodání je obvykle k dispozici služba sledování zásilky a potvrzení dodání.

Pokud je u objednávaných produktů k dipozici služba expresního dodání, dostanete možnost rozšíření o tuto službu při placení objednávky.

Prodejci portálu Fruugo se snaží dodávat zboží ve výše uvedených lhůtách, avšak lhůty jsou pouze přibližné a nelze je zaručit.

Při dodávkách do Jihoafrické republiky je třeba počítat s prodlouženou dobou dodání. Důvodem jsou průtahy v celním řízení a poštovní přepravě v zemi určení.

Do doby dodání se nezapočítává délka celního řízení, kterou portál Fruugo nemůže ovlivnit.

Všichni dopravci zbožní doručují v běžných provozních hodinách a zpravidla vyžadují podpis příjemce, proto je nutno zajistit, aby na adrese dodání byla přítomna osoba, která zásilku převezme.