Zásady přesnosti obsahu

Aktualizováno: 7. května 2024

Úvod

Fruugo je tržiště složené z jednotlivých prodejců třetích stran, kteří provozují vlastní obchody a jsou zodpovědní za své zásoby, zásilky a dodržování zákonů. Poskytujeme hostingovou platformu, ale Fruugo nevyrábí zboží, nedrží zásoby ani nedodává zboží jménem našich prodejců. Obsah nahraný na tržiště Fruugo vytvářejí nezávislí prodejci, kteří nejsou zaměstnanci, zástupci ani reprezentanty společnosti Fruugo.

Společnost Fruugo trvá na tom, aby prodejci používající platformu tržiště Fruugo dodržovali všechny platné zákony, pravidla a předpisy, které se vztahují na jejich nabídky výrobků a na všechna místa, kde se jejich nabídky výrobků zobrazují. To zahrnuje získání veškerých požadovaných povolení nebo schválení od místních regulačních orgánů nebo vlastníků značek pro prodej, distribuci nebo reklamu výrobků, které jsou nabízeny k prodeji v jejich katalozích výrobků.

Přečtěte si prosím pozorně následující Zásady přesnosti obsahu, protože je důležité, abyste byli plně informováni o variantách výrobků, které se mohou vztahovat na určité nabídky výrobků dostupné u prodejců využívajících platformu tržiště Fruugo.

Pečlivě si také přečtěte naše Podmínky používání, které obsahují další informace o používání obsahu, softwaru a služeb nabízených prostřednictvím platformy Fruugo.

Odchylky barev

Přestože se snažíme, aby obrázky výrobků co nejpřesněji odrážely skutečné barvy, mějte prosím na paměti, že skutečné barvy výrobků se mohou lišit od barev zobrazených na obrazovce v důsledku rozdílů v použitých monitorech a nastaveních.

Jazykové překlady

Upozorňujeme, že popisy výrobků jsou překládány jak ručně, tak pomocí strojových překladových nástrojů tam, kde je to možné. 

Velikosti výrobků

Očekáváme, že naši prodejci budou koordinovat velikosti svých výrobků se zásadami na trhu, na kterém prodávají. Doporučujeme pečlivě zkontrolovat popis výrobku, abyste se ujistili, že uvedené velikosti odpovídají velikostem na vašem místním trhu. Upozorňujeme, že zobrazení informací o příslušné zemi najdete v dolní části stránky nebo v adrese URL.

Upozorňujeme, že převody velikostí se mohou u jednotlivých značek výrobků značně lišit.

Elektronické zboží

Prodejce je odpovědný za to, že výrobky a seznamy výrobků splňují platné závazné normy pro výrobky a právní požadavky regionu, do kterého a ze kterého zboží odesílá, a že všechny výrobky a seznamy výrobků splňují místní zákony, předpisy a normy pro shodu nebo bezpečnost výrobků, včetně správného označení výrobků.

Položky zakoupené pro použití v jiných zemích mohou vyžadovat adaptéry/konvertory, které prodejce nemusí vždy poskytnout, a je na odpovědnosti zákazníka, aby si je v případě potřeby obstaral.

Označování a varování

V souladu s obchodními podmínkami společnosti Fruugo všichni prodejci berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou odpovědní za dodržování všech platných zákonů a předpisů, včetně zákonů o bezpečnosti výrobků, pokud jde o výrobky, které uvádějí a zpřístupňují k prodeji na platformě tržiště Fruugo. To zahrnuje veškerá požadovaná varování a označení na výrobku. Společnost Fruugo nenese žádnou odpovědnost za správnost tohoto označení.

Lékařské předpisy

Společnost Fruugo uplatňuje důležitá omezení prodeje léčiv a zdravotnických prostředků v souladu se svými zásadami pro zakázané výrobky. Pokud zakoupená položka skutečně vyžaduje formální lékařský předpis pro dovoz do vaší země, může být tento předpis vyžadován celními orgány, aby vám mohla být zásilka vydána. Společnost Fruugo za to nenese žádnou odpovědnost. 

Nepřesnosti v ceně a popisu

Prodejci jsou plně odpovědní za zobrazené ceny a za obsah popisů výrobků uvedených v seznamech výrobků. Společnost Fruugo nenese odpovědnost za jakékoli nepřesnosti nebo chyby v cenách nebo popisech.

Příležitostně může dojít k chybě a zboží může být nesprávně naceněno nebo popsáno. V takovém případě nejsme povinni dodat zboží za nesprávnou cenu nebo v souladu s nesprávným popisem, nebo jej nemusíme dodat vůbec. Vyhrazujeme si právo čas od času opravit případné chyby. Vaši objednávku (dle našeho uvážení) buď zrušíme a vrátíme vám zaplacenou cenu, nebo se vás pokusíme kontaktovat a zeptat se vás, zda si přejete pokračovat v objednávce za správnou cenu nebo se správným popisem. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat nebo si nepřejete pokračovat v objednávce za správnou cenu nebo se správným popisem, objednávku zrušíme a vrátíme vám zaplacenou cenu.

Společnost Fruugo netoleruje žádné pochybení prodejců ani používání zavádějících popisů výrobků. Za správnost stránky výrobku odpovídá prodejce. Všechny názvy, obrázky, ceny a popisy výrobků by měly přesně odpovídat skutečnému prodávanému zboží. Pokud se zjistí, že prodejce uvádí zákazníky v omyl zjevnými nepřesnostmi, nesrovnalostmi nebo nejasnostmi, může být v souladu s interním standardním operačním postupem společnosti Fruugo prošetřen, a v důsledku toho může být z platformy odstraněn.

Služby zákazníkům

Za určitých okolností může společnost Fruugo pomoci vyřešit případné eskalované dotazy, pokud toho prodejce a spotřebitel nejsou schopni samostatně. V případě dotazů po provedení nákupu nás prosím kontaktujte prostřednictvím našeho Interaktivního centra nápovědy